PKF Consult Spółka有限责任合伙公司

PKF Consult Spółka有限责任合伙公司下属于PKF Consult集团,集团旗下还有PKF BPO Sadowska-Malczewska有限责任合伙公司,以及PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski人合公司。

PKF Consult Spółka有限责任合伙公司是PKF International Limited公司家族的成员公司,是一个合法独立的公司家族,对任何成员和/或关联公司或成员和/或关联公司的作为或不作为不承担任何责任或义务。

 

PKF BPO Sadowska-Malczewska 有限责任合伙公司

PKF BPO Sadowska-Malczewska有限责任合伙公司下属于PKF Consult集团,集团旗下还有PKF Consult有限责任合伙公司,以及PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski人合公司。

PKF BPO Sadowska-Malczewska Spółka有限责任合伙公司属于波兰PKF Consult集团,该集团的支配公司是PKF Consult有限责任合伙公司,该公司是PKF International Limited公司家族的成员公司,是一个合法独立的公司家族,对任何成员和/或关联公司或成员和/或关联公司的作为或不作为不承担任何责任或义务。

 

PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski人合公司

PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski人合公司下属于PKF Consult集团,集团旗下还有PKF Consult有限责任合伙公司,以及PKF BPO Sadowska-Malczewska Spółka有限责任合伙公司。

PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski人合公司属于波兰PKF Consult集团,该集团的支配公司是PKF Consult有限责任合伙公司,该公司是PKF International Limited公司家族的成员公司,是一个合法独立的公司家族,对任何成员和/或关联公司或成员和/或关联公司的作为或不作为不承担任何责任或义务。

Quick contact 1/3

如有您有任何问题或疑惑—联系我们.。我们将会在看完表格后回复或者回电给您。

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w zależności od przedmiotu zapytania ofertowego, będzie PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k., PKF BPO Sadowska – Malczewska Sp. z o.o. Sp. k., PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Sp. k. lub Consult Sp. z o.o., wszystkie z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6/1B, 02-695 Warszawa. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi zapytania ofertowego stanowiącego przedmiot uzupełnionego formularza. Uzupełnienie informacji oznaczonych jako fakultatywne stanowi zgodę na przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych, wyrażoną poprzez jednoznaczną czynność potwierdzającą. Zgodę można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Administrator prosi o wycofywanie zgody drogą pisemną na adres siedziby Spółki lub elektroniczną pod adres iod@pkfpolska.pl.Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Pani / Panu prawach oraz o danych kontaktowych Administratorów, znajduje się w naszej Polityce Prywatności.