司共同信息:

总部
Orzycka路6号1B
02-695 华沙

注册法院

华沙市地方法院第十三经济部门

 

PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

 • 国家法院登记处编号 (KRS): 0000579479
 • 税收识别号 (NIP): 521-05-27-710
 • 机构代码 (REGON): 010143080
 • 法定审计师编号 (PIBR): 477


PKF BPO Sadowska-Malczewska Sp. k.

 • 国家法院登记处编号 (KRS): 0000593842
 • 税收识别号 (NIP): 754-10-13-035
 • 机构代码 (REGON): 008232603


PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Sp. k. 

 • 国家法院登记处编号 (KRS): 0000832265
 • 税收识别号 (NIP): 521-389-23-73
 • 机构代码 (REGON): 385715077
   

PKF Brevells Cekiera Sp. k. 

 • 国家法院登记处编号 (KRS): 0001011347
 • 税收识别号 (NIP): 521-399-92-43
 • 机构代码 (REGON): 524067168
   

PKF Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 • 国家法院登记处编号 (KRS): 0001011067
 • 税收识别号 (NIP): 521-39-99-042
 • 机构代码 (REGON): 524060090​
 • 注册资本: 5 000 兹罗提


  Consult Sp. z o.o.

  • 国家法院登记处编号 (KRS): 0000557006
  • 税收识别号 (NIP): 521-369-64-36
  • 机构代码 (REGON): 361502555
  • 法定审计师编号 (PIBR): 4002
  • 注册资本: 23 400 兹罗提


  Invest Office Sp. z o.o.

  • 国家法院登记处编号 (KRS): 0000193134
  • 税收识别号 (NIP): 525-228-97-41
  • 机构代码 (REGON): 015626593
  • 注册资本: 1 000 000 兹罗提ł

Quick contact 1/3

如有您有任何问题或疑惑—联系我们.。我们将会在看完表格后回复或者回电给您。

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w zależności od przedmiotu zapytania ofertowego, będzie PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k., PKF BPO Sadowska – Malczewska Sp. z o.o. Sp. k., PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Sp. k., PKF Advisory Sp. z o. o., PKF Brevells Cekiera Sp. k. lub Consult Sp. z o.o., wszystkie z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6/1B, 02-695 Warszawa. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi zapytania ofertowego stanowiącego przedmiot uzupełnionego formularza. Uzupełnienie informacji oznaczonych jako fakultatywne stanowi zgodę na przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych, wyrażoną poprzez jednoznaczną czynność potwierdzającą. Zgodę można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Administrator prosi o wycofywanie zgody drogą pisemną na adres siedziby Spółki lub elektroniczną pod adres iod@pkfpolska.pl.Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Pani / Panu prawach oraz o danych kontaktowych Administratorów, znajduje się w naszej Polityce Prywatności.